مجموعه شعر پرواز سکوت دل نوشته های شخصی می باشد که سالها به صورت پراکنده نوشته شده است و شاعر سعی نموده ردپایی از خود در دنیای امروز از خود به یادگار قرار دهد.

لذا بر آن شده شعر در قالب یک وب سایت در اختیار علاقه مندان به شعر قرار گرفته شود