شرایط و قوانین سایت

  1. ارسال هرگونه محتوایی توسط کاربر جهت انتشار در سایت شامل واگذاری تمامی حقوق مادی و معنوی و غیره به سایت پرواز سکوت می باشد و سایت مجاز است به هر نحوی نسبت به انتشار ، آرشیو یا استفاده دیگری از محتوای ارسالی کاربر اقدام کند و کاربر هرگونه ادعایی را از خود در خصوص حق و حقوق مرتبط با محتوای ارسالی سلب می کند
  2. انتشار محتوا در این سایت به معنی پذیرش واگذاری تمامی حقوق مرتبط است
  3. مطالب ارسالی پس از گذشت مدت زمان ثبت نهایی در سایت به عنوان بخشی از سایت محسوب می گردند و امکان حذف آنها برای کاربر مقدور نخواهد بود
  4. مسئولیت پاسخگویی به مراجع قضایی در خصوص شکایت احتمالی در خصوص محتوای ارسال شده توسط کاربر به عهده فرستنده محتوای است که این محتوا شامل شعر ، متن ادبی ، نظر ، مشاعره و هر متن منتسب به کاربر سایت در سیستم نرم افزاری سایت است.