شعر نگار

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در دل چه شرابیست کهنه نگارا هر زمان می گذرد ضربه به دل بیشتر است

شعر زندگی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

زندگی همان فردایست
که
پر از بودن توست
مابقی به جهنم
که نباشی