شعر نگار

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در دل
چه شرابیست کهنه نگارا
هر زمان می گذرد
ضربه به دل بیشتر است