شعر نوش دارو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و تو را دوست داشتم
تمام قد و با تمام هستی ام
من
تو را می پرستیدم