شعر زندگی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

زندگی همان فردایست
که
پر از بودن توست
مابقی به جهنم
که نباشی

شعر ستاره

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و زندگی

برای با تو بودن

در دستان ستاره هاست

آنان که شب ها چشمک می زنند