شعر ستاره

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و زندگی

برای با تو بودن

در دستان ستاره هاست

آنان که شب ها چشمک می زنند