شعر حسرت

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

حسرت دیدار تو
مانده در قلبم
حسرتی از جنس آتش
آتشی از گریه و غم