مهمان عشق

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من
تو را به یک وعده عشق
مهمان می کنم