شعر صبح

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

صبح یعنی

بیدار شوی

بغچه دلت را برداری

و پای پیاده

پاییز را قدم بزنی