شعر برگ پاییزی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من
در کوچه پس کوچه های پاییز
در جستجوی تو
تمام برگها را قدم می زنم