شعر برف

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من خدا را در برف ها دیدم

در دانه های سفید

در بارش

و من خدا را در سرما دیدم

شعر باران

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در باران 

به چشم های تو می نگرم

همانند آهویی گریزپا می دود

و من

شعر صبح

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

صبح یعنی

بیدار شوی

بغچه دلت را برداری

و پای پیاده

پاییز را قدم بزنی

شعر فصل پاییز

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره پاییز

و دوباره برگهای رنگارنگ

و خیابان پر شده از 

عشق های پاییزی

شعر کوچه تنهایی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و تو با باریدن باران

رفتن برف

در کوچه تنهایی

مرا در خود گم کرده ای

شعر عشق و محبت

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در سکوت بی انتهای شب
من در سکوت خود
فریاد می زنم
فریاد سقوط محبت و عشق

شعر نگار

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در دل
چه شرابیست کهنه نگارا
هر زمان می گذرد
ضربه به دل بیشتر است

شعر نامه

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

عشق را هرگز نمی بایست نادیده گرفت
با تمام روح و جان بایست آن دیده گرفت
من تو را عمری نفهمیدم و بعد از آن دگر
روح و جان وقتی نمی بایست آن دیده گرفت