شعر باتلاق زندگی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

سلام روزگار
حال و احوالت چطوره
ببینم تو خودت با خودت چطوری
ما که موندیم تو احوال خودمون