شعر نگار

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در دل چه شرابیست کهنه نگارا هر زمان می گذرد ضربه به دل بیشتر است