شعر صبح

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

صبح یعنی

بیدار شوی

بغچه دلت را برداری

و پای پیاده

پاییز را قدم بزنی

شعر فصل پاییز

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره پاییز

و دوباره برگهای رنگارنگ

و خیابان پر شده از 

عشق های پاییزی

شعر عشق و محبت

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در سکوت بی انتهای شب
من در سکوت خود
فریاد می زنم
فریاد سقوط محبت و عشق

شعر نگار

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در دل
چه شرابیست کهنه نگارا
هر زمان می گذرد
ضربه به دل بیشتر است

شعر نامه

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

عشق را هرگز نمی بایست نادیده گرفت
با تمام روح و جان بایست آن دیده گرفت
من تو را عمری نفهمیدم و بعد از آن دگر
روح و جان وقتی نمی بایست آن دیده گرفت

شعر باران

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

باران می بارد
و من در خیال خود
قطرات باران را می شمارم
که چگونه

شعر در جستجوی تو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

نگران نباش
ما هم یک روزی با هم
قراری خواهیم گذاشت
در کوچه ای خلوت

شعر تو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و زندگی
جرعه جرعه ما را می رنجاند
در پس دوست داشتن های ما