شعر باران

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در باران 

به چشم های تو می نگرم

همانند آهویی گریزپا می دود

و من

شعر صبح

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

صبح یعنی

بیدار شوی

بغچه دلت را برداری

و پای پیاده

پاییز را قدم بزنی

شعر عاشقی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

من تو را دیدم عاشق شدم
آنچنان از خود ز خود بی خود شدم
در هوایت زین پس و پیش از خودم
هر دم از این رو به آن رو من شدم

شعر تو

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و زندگی
جرعه جرعه ما را می رنجاند
در پس دوست داشتن های ما

شعر پاییز

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و دوباره پاییز زرد و خسته
خسته از بهار
خسته از نبودن های یاز
پاییز و خش خش برگهایش

شعر زندگی

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

زندگی همان فردایست
که
پر از بودن توست
مابقی به جهنم
که نباشی

شعر قهوه

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

قهوه ات را سرد بنوش
این روزها کسی منتظر تو نیست
رویت را به دیوار بدوز
و چشمانت را به باران کوچه های غم زده

مهمان عشق

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

و من
تو را به یک وعده عشق
مهمان می کنم

شعر بهانه

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

بهانه ای
نگاهی
دلی
برای با تو بودم می خواهم