شعر باران

عکس نوشته,شعر,پرواز سکوت

در باران 

به چشم های تو می نگرم

همانند آهویی گریزپا می دود

و من