Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

شعرهای کوتاه

چشمهایت

کودکیم را در چشمان تو جستجو میکنم چشمانی پر از نور و شادی چشمانی که آینده را در نور و

ادامه...

قنوت

یادت در قنوتم فراموش نمی‌شود چه کرده ای، در غیاب حضورم در کنارت

ادامه...

یاد قلب تنها

قلبت به مهربانی خدا نزدیکتر است زمانی که یاد میکنی در گوشه ای از این آشفته بازار قلبی تنهاست

ادامه...

دوست

چون می گذری به کوی من ای دوست سروُ چمنم به پای توست،  ای دوست در رهگذر عمر،  ندیدم یاری،

ادامه...
پیمایش به بالا