Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

شعرهای کوتاه

دل

در سرو شیدای تو مانده ام ای عجب این روزگاران مانده ام من سرم گرم هوای روزگاران است و بس

ادامه...

ساقی

ساقی پیمانه را در مجلسی گرد آوریم عندلیبان را به یمن ساقیان گرد آوریم شاه و شهنه در رکاب ساقیان

ادامه...

عاشق بودن

عاشقی را سزاوار ننگ نیست هر بتی را سزاوار سنگ نیست از برای هر بتی عاشقی را ساختن آن بتان

ادامه...

عاشقی

در نمازم سر به مُهرت می گذارم در وصالت سر به کویت می گذارم چون شوم یک دم در این

ادامه...

یاد ایام

یاد ایام جوانی را بخیر یادِ آن عشق جوانی را بخیر جملگی در محفل عشقیمُ بس یاد آن عشق جوانی

ادامه...
پیمایش به بالا