Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

عشق چیست؟

هنوز منتظرم تا تو بیایی شاید زندگیم رنگ لعابی گرفت صدای پرنده می آید شاید نعمه آمدنت را می گوید

ادامه...

صدای بهار

صدای بهار می آید صدای زمزمه بلبل مست می آید چه شرابی در دست دارد در جاده عشق رهگذران را

ادامه...

زندگی زیبا

زندگی زیباست اگر آن را رنگی کنیم زندگی زیباست اگر آن را شعرش کنیم زندگی زیباست اگر آن را باران

ادامه...

انتخاب

و زمانی خواهد رسید که در تکاپوی مرگ زندگی چاره ای نداری جز انتخاب یک مسیر و آن مسیریست که

ادامه...

شب رمزآلود

شب پرستاره پرسکوت و تنها ماهی که در آسمان می درخشد و چه معنایی در خود نهفته دارد این شب

ادامه...

سفر

صدای پای آب می  آید صدای بهار سفری در راه است با بادها چشمه ها کلبه های جنگلی بوی آتش

ادامه...

سهم من

سهم من سهم من از تو چیست؟ سهم من خاطره ای بیش نیست سهم من از تو دیدن ماه بوییدن

ادامه...
پیمایش به بالا