Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

شعرهای بلند

سفر

صدای پای آب می  آید صدای بهار سفری در راه است با بادها چشمه ها کلبه های جنگلی بوی آتش

ادامه...

سهم من

سهم من سهم من از تو چیست؟ سهم من خاطره ای بیش نیست سهم من از تو دیدن ماه بوییدن

ادامه...

رسیدن به تو

پله های زندگی را با تو طی میکنم لبخندت مسیر زندگی را هموار می کند چشمهایت جاده رسیدن به تو

ادامه...

آرامش

آرامش شهری که گم شده در هیاهوی خیابان من در پی این  شهرم میخواهم بروم چمدان هایم را بسته  ام

ادامه...

زیر باران

صدای باران صدای آب می آید زیر باران خواهم رفت چتر من باران است چتر من عطر باران  است چه

ادامه...

نجوای شب

و عاشقانه هایم را با شب تقسیم می کنم با سکوت شب با زمزمه های باد عاشقانه هایی که باید

ادامه...

چشمان گناه

و چشمانم بار گناهی را می کشد که سالها در انتظار دیدن تو بودند تویی که از دیدگانم مخفی و

ادامه...
پیمایش به بالا