Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اشعار

چشمهایت

کودکیم را در چشمان تو جستجو میکنم چشمانی پر از نور و شادی چشمانی که آینده را در نور و

ادامه...

شب

شب است و سکوت و تنها صدای خط اتومبیل می آید جاده های نورانی از نور بی فروغ کجاست کرم

ادامه...

همدم

بوی نفسهایش همدمیست برای شبهای طولانی زمستان گرمای وجودش در هوای اتاق می پیچد و او مانند خورشید مهربان و

ادامه...
پیمایش به بالا