Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اشعار

رسیدن به تو

پله های زندگی را با تو طی میکنم لبخندت مسیر زندگی را هموار می کند چشمهایت جاده رسیدن به تو

ادامه...

آرامش

آرامش شهری که گم شده در هیاهوی خیابان من در پی این  شهرم میخواهم بروم چمدان هایم را بسته  ام

ادامه...

زیر باران

صدای باران صدای آب می آید زیر باران خواهم رفت چتر من باران است چتر من عطر باران  است چه

ادامه...

نجوای شب

و عاشقانه هایم را با شب تقسیم می کنم با سکوت شب با زمزمه های باد عاشقانه هایی که باید

ادامه...

قنوت

یادت در قنوتم فراموش نمی‌شود چه کرده ای، در غیاب حضورم در کنارت

ادامه...

یاد قلب تنها

قلبت به مهربانی خدا نزدیکتر است زمانی که یاد میکنی در گوشه ای از این آشفته بازار قلبی تنهاست

ادامه...

دوست

چون می گذری به کوی من ای دوست سروُ چمنم به پای توست،  ای دوست در رهگذر عمر،  ندیدم یاری،

ادامه...
پیمایش به بالا