Parvazsokoot

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اشعار

چشمان گناه

و چشمانم بار گناهی را می کشد که سالها در انتظار دیدن تو بودند تویی که از دیدگانم مخفی و

ادامه...

محکوم

و من در سکوت شب تو را فریاد می زنم تویی که نیستی و تویی که هستی نیستی در کنارم

ادامه...

و دوباره

فصل پاییز فصلی از جنس رفتن و نماندن فصلی برای تولدی دیگر تولدی برای تو در ضمیر ناخوداگاه زمین تولدی

ادامه...

چشم صبح

چشم در بادٌ مَهِ من در خواب چون غافله در راه سراب ای یار بهوش باش که زمان در گذر

ادامه...
پیمایش به بالا